• Nowak Centrum Medyczne
  • Nowa Siedziba
  • Nowa Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Orłowskiego 1,